filtracja ścieków przemysłowych

Czy filtracja ścieków przemysłowych wygląda tak samo jak zwykła filtracja ścieków?

Filtracja jest metodą, pozwalającą oddzielić pewne substancje od innych, których przykładowo chcemy się pozbyć. Sposób ten jest używany podczas procesu oczyszczania ścieków. Zapewne niejedna osoba, podczas odbywania swojej edukacji szkolnej w podstawówce, miała możliwość odwiedzić jakąś oczyszczalnię tego typu, przez co wie, że jest kilka etapów procesu, który popularnie nazywa się: filtracja ścieków.

Oczyszczanie mechaniczne

Pierwszym etapem filtracji ścieków jest oczyszczanie mechaniczne. Polega ono na tym, że od cieczy oddzielane się większe drobiny, takie jak: zawiesiny, ciała stałe, piasek, oleje i tłuszcze. Aby odseparować te substancje od cieczy, używa się różnych rozmiarów krat, sitek, czy tak zwanych piaskowników, charakterystycznych maszyn. Służą one do oddzielenia żwiru, kamyków i piasku od oczyszczanych ścieków.

Oczyszczanie biologiczne/chemiczne

Na tym etapie filtracja ścieków może odbywać się w dwojaki sposób. Za pomocą oczyszczania biologicznego bądź też chemicznego. W przypadku tej pierwszej metody proces oczyszczania polega na rozkładzie wszelakich zanieczyszczeń w procesie biologicznym. Aby mogło się to stać, ścieki na tym etapie muszą być utleniane. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku chemicznego oczyszczania, gdzie do ścieków dodaje się związki żelaza lub też glinu, a wszystko po to, aby obniżyć stężenie fosforu.

Odnowa wody

Jest to niestety nieobowiązkowy, końcowy proces filtracji ścieków, dzięki któremu odzyskana woda może powtórnie nadawać się do spożycia przez ludzi. Na ten etap oczyszczenia ścieków składa się kilka procesów, a są nimi: filtracja, koagulacja objętościowa oraz powierzchniowa, adsorpcja, czy też znana nam dezynfekcja.

Czy filtracja ścieków przemysłowych różni się od tej, przedstawionej powyżej? Z całą pewnością tak. Należy pamiętać, że ścieki przemysłowe są produktem ubocznym różnych procesów technologicznych, nie można ich więc traktować tak samo jak ścieki komunalne, bytowo-gospodarcze czy też rolnicze. Filtracja ścieków technologicznych może odbywać się dzięki odpowiednim metodom, w skład których wchodzi między innymi: technika membranowa, mikrofiltracja, ultrafiltracja, nanofiltracja czy też odwrócona osmoza.

Jeżeli zakłady produkcyjne chcą zacząć poddawać filtracji swoje ścieki przemysłowe, muszą w pierwszej kolejności zadbać o profesjonalne instalacje hydrauliczne oraz odpowiednie metody filtracji, dzięki którym raz oczyszczona woda, będzie mogła powtórnie zostać wykorzystana podczas poszczególnych etapów produkcji.

Dodaj komentarz